Ads

Minggu, 07 Juni 2009

Alun-alun Purwokerto

Setu sore nyong jalan-jalan karo anake maring ALUN-ALUN PURWOKERTO . Jam lima sore mangkat sekang omaeh inyong, wis mandan sore tetep bae nyong budhallll maring alun-alun. Nang alun-alun ramene puorrrr. Nyong karo anake, bojo nomer telu ra melu ana rapat dasa wisma. Neng kana ana tipi gede buanget, acarane bal-balan liga jarum. Anake nyong seneng banget mlayu-mlayu nang lapangan.
Nyong nggawa bojo nomer loro tek nggo internetan. Nang alun-alun ana hotspote nyong seneng banget. Nyong ngeplurk, ngeblog, karo lirak-lirik ibu-ibu muda sing pada momong anake hehehehe.

Yang artinya :
Sabtu sore saya jalan-jalan bersama anak saya ke alun-alun. Jam lima sore berangkat dari rumah saya, sudah agak sore tetap berangkat ke alun-alun. Di alun-alun ramai sekali. Saya dengan anak saya, istri ketiga saya tidak ikut karena rapat dasa wisma. Di sana ada tivi besar sekali, acaranya liga jarum. Anak saya senang sekali berlari-lari di lapangan. Saya bawa istri ke 2 untuk internetan. Di alun-alun ada hotspotnya saya senang sekali. Saya ngeplurk, ngeblog, sambil melirik ibu-ibu muda yang sedang mengasuh anaknya.


Istri ke dua udah berisi ubuntu remix (gedang_njoget)


Keluarga yang sedang momong anak


Tivi layar lebar.

Sayangnya tidak lama lagi saya harus meninggalkan kota ini demi sesuap nasi (doh) (njedotke_ndas)

Kota Purwokerto kuwe ibukota kabupaten Banyumas, Kota kiye uga umum disebut Praketa, gelare kota Satria. Kota kiye uga dikenal kota kripik padahal wong Purwokerto dhewek arang sing doyan kripik.

Ganu nang tengah-tengah kota kiye ana jalur sepur jurusan Purwokerto - Wonosobo, rel keretane nang sepanjang jalan Jend. Soedirman sisi lor. Jalur kiye dibangun sekitar taun 1896 sing mbangun kuwe Staat Spoorwegen (SS) (dudu Serayudal Stoomrammaatschappij utawa SDS) kuwe perusahaan sepur jaman Landa. Jalur kiye ngeliwati Sokaraja - Banjarsari - Purwareja - Mandiraja - Banjarnegara nganti Wonosobo.

Mengutip dari : http://map-bms.wikipedia.org/wiki/Purwokerto